" Vi ønsker å gi et unikt tilbud,

i nær kontakt med gården og naturen rundt oss.

Her skal alle, store og små, til enhver tid bli sett og bli møtt med respekt "

Sist godkjent tilbyder :23.01.2015

Jonettaplassen Borgen

Er et foretak innenfor kategorien Inn-På-Tunet.

Vi gir et variert tilbud, både innen avlastning og arbeidstrening.


Barnehager og skoler er velkommen på

besøk.

Jonettaplassen Gårdsbarnehage

Ønsker du barnehageplass i Klæbu?

På Jonettaplassen tilbyr vi 10 barnehageplasser for

barn mellom 2 - 5 år.


På Jonettaplassen får barna et unikt tilbud der

de er i nær kontakt med naturen og gården.