"Inn på tunet", hva er det?


Inn på tunet er et tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.


Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker.

Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten.Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget.  Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre.


Grønn omsorg har fokus på det friske

som fører til mestring og videre læring."Inn på tunet", hva er det?


Inn på tunet er et tilbud på gårdsbruk for enkeltmennesker eller grupper.


Aktivitetene i tilbudet bygger på gårdens og bondens ressurser. Tilbudet er tilrettelagt i forhold til målgruppe/bruker.

Dette kan være et utdanningstilbud knyttet til skolen eller aktivitets- og arbeidstreningstilbud gjennom helse- og omsorgstjenesten.


Gårdsmiljøet åpner for mange muligheter ved utforming og tilrettelegging av det enkelte tilbud. Stell av dyr og planter, drift av skogen og pleie av kulturlandskapet og vedlikehold av maskiner og bygningsmasse utgjør aktivitetsgrunnlaget.  Men det er også en rekke muligheter som ikke nødvendigvis har noe direkte med gårdsdriften å gjøre.

 

Grønn omsorg har fokus på det friske

som fører til mestring og videre læring.

Aktivitetene ved Jonettaplassen varierer i takt med årstidene.

Vinterstid er de fleste dyrene inne i stallen og blir stellt for der. De trenger også en tur ut i frisk luft.

På sommerstid er de ute på beite. Men året rundt må de ha stell av oss som bruker Jonettaplassen.


En annen viktig aktivitet på Jonettaplassen er rydding av beiteområder og gjerdehold.

Stier rundt omkring i utmarka skal også ryddes.

Og seterstien opp til Svarthammeren må holdes åpen året igjennom.

En gård krever alltid jevnlig vedlikehold. Oppussing og fornying av bygningsmasse kan også være en del av det daglige tilbudet på gården